Patricia Maria Kauark Leite Renata Pereira Lima Aspis
CTIT UFMG