Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi Rudolf Huebner
CTIT UFMG