Ana Paula Lucas Mota Deborah Carvalho Malta
CTIT UFMG