Frederic Jean Georges Frezard Cynthia Peres Demicheli
CTIT UFMG