Fabio Luiz Buranelo Toral Sonia Pinto de Carvalho Nikolai Alexandrovitch Goussevskii
CTIT UFMG