Juliana Vilela Bastos Annamaria Ravara Vago
CTIT UFMG