Denise Carmona Cara Machado Juliana Carvalho Tavares
CTIT UFMG