Deise Prina Dutra Lorenzo Teixeira Vitral
CTIT UFMG