Andre Luis Contiero Nikolai Alexandrovitch Goussevskii
CTIT UFMG