Jose Guilherme Coelho Baeta Rudolf Huebner
CTIT UFMG