Adriane Vieira Plínio Rafael Reis Monteiro
CTIT UFMG